Risk altında bulunan akademisyenlere yönelik IIE-SRF bursu hakkında bilgiler

0

Başvuru Kriterleri
Herhangi bir ülke, akademik alan veya disiplinden olan profesörler, kıdemli araştırmacılar ve
kamu aydınları başvuru yapma hakkına sahiptir.

Başvurular, akademik nitelikler, başvuranın çalışmasının kalitesi / potansiyeli ve başvuranın
karşılaştığı tehditlerin şiddeti açısından incelenmektedir. Aşağıdaki başvuru şartlarına uyan
akademisyenler tercih edilmektedir:

 • kendi ülkelerinde ya da ikamet ettikleri ülkelerde, hayatlarına ve/veya kariyerlerine
  yönelik, tehlike ve tehditle karşı karşıya kalmak veya bu tehditler nedeniyle kaçmış
  olmak;
 • doktora derecesine veya kendi alanında ki en yüksek dereceye sahip olmak ve/veya
  kapsamlı öğretim veya araştırma yapmış olmak;
 • Bir üniversitede veya yüksek öğrenim kurumlarında deneyimli olmak;
  Üstün akademik başarı ve sonrası için başarı vaadi göstermek;
 • Kendi ülkesi ve/veya misafir ülkenin akademik topluluklarına fayda sağlamak.
  Kadınlardan ve etnik, ırksal, kültürel veya dinsel azınlık gruplarından veya alanlarında az temsil
  edilenlerden gelen başvuruları teşvik ediyoruz.

Geçerli seyahat belgelerinden yoksun olan başvuru sahiplerinin IIE-SRF bursuna başvurabilirler,
ancak IIE-SRF bu kişilere kendi ülkelerinden ayrılmalarında yardımcı olamamaktadır. IIE-SRF
doktora programını veya akademik bir eğitim programını tamamlamak veya çalışmalarına devam
etmek isteyen öğrencilere burs vermez.

Buna ek olarak, IIE-SRF, iki yıldan fazla süredir yerinden edilmiş veya sürgünde olan veya
ikinci bir ülkede vatandaşlık veya oturum iznine sahip olan bireylerden gelen başvuruları dikkate
almaz.

Baden-Württemberg Baskı Gören Akademisyenler Fonu’na ilgi duyan adaylar için IIE-SRF
uygunluk kriterleri geçerlidir.

IIE-SRF yardımı için yüksek talep olması nedeniyle, programın minimum uygunluk şartlarını
yerine getiren tüm adaylara burs desteği verilememektedir.

Lütfen başvuru şartları ile ilgili tüm soruları srf@iie.org adresine yönlendirin. Uygunluk
konusunda ön değerlendirme talep etmek için adaylar, başvuru kapak sayfasını, güncel bir CV,
akademik ve kişisel beyan belgesi sunabilir.

Yapılacak İşler ve Gerekli Belgeler
Başvuru sahipleri doğrudan başvuru yapabilir veya üçüncü bir tarafın kendi adına başvuru
belgelerini göndermesine müsaade edebilir. Gerekli başvuru belgeleri şunları içerir:
1. Başvuru kapak sayfası

2. Guncel CV veya resume. Lütfen aşağıdaki bilgileri ekleyin:

 •  Akademik dereceler (diplomayı veren kurum, bölüm ve diplomanın verildiği tarih;
 • Güncel pozisyon (yer, çalışma tarihleri, mesleki unvan ve sorumluluklar);
 • Önceki akademik pozisyonlar (yer, çalışma tarihleri, meslek unvanı ve sorumlulukları
  da dahil olmak üzere kronolojik sırayla);
 • Yayın adı, eserin başlığı, yayın tarihi ve sayfa numaraları ile birlikte tam alıntılar içeren
  akademik yayınlarınızın (dergi makaleleri, kitaplar, bölümler, sergiler) ayrıntılı bir
  listesi;
 • Diğer akademik çalışmalar (yüksek lisans ve doktora tezlerinin denetimi, konferans sunumları, burs / ödüller, mesleki üyelikler dahil).

3. Akademik Beyan. Lütfen, akademik ve profesyonel geçmişinizi tecrübelerinizi ve
akademik araştırma konularınızın detaylı bir açıklamasını içeren bir beyan ekleyin.
Akademik göreviniz süresince üstlendiğiniz ve burs sırasında üstleneceğiniz faaliyetlerin
(araştırma, öğretim, yayıncılık, vb.) ayrıntılı açıklamasını ekleyin. Akademik beyan en az
bir sayfa olmalıdır.

4. Kişisel Beyan. IIE-SRF’ye neden destek için başvuruda bulunduğunuzu açıklayan
kapsamlı bir beyan sunun. Karşılaştığınız tehditler veya riskler hakkında net ve ayrıntılı
bir açıklama ve şu anda kendi ülkenizde çalışmaya devam edememenizin nedenlerini
ekleyin. Kişisel beyan en az bir sayfa olmalıdır.

5. İki (2) akademik ve mesleki referans mektubu. Referans mektupları akademisyen veya
meslektaşlarınızdan araştırma, yayın, öğretim veya diğer akademik deneyimle ilgili
olmalıdır. Mektuplar uzmanlığınızı ve / veya belirli entelektüel konulara ya da sorulara
yaptığınız katkılar hakkında bilgi vermelidir.

6. Karşılaştığınız güçlüklerin yanı sıra profesyonel çalışmalarınız hakkında
meslektaşlarınızdan veya başka bireylerden iki kişisel referans mektubu.
[IIE-SRF, en az üç (3) referans mektubu gerektirir. (Dört tane genellikle önerilir.) Kendi
ülkenizden veya yurt dışında olan meslektaşlarınızdan gelen mektuplar tercih edilir. IIESRF orijinal referans mektupları istemektedir, mektuplar aynı metni kullanmamalıdır.
Her referans veren birey, akademik geçmişiniz ve/veya bulunduğunuz koşulları içeren
bilgiler vermelidir. Mümkün olduğunca, referans veren her birey mektuplarını resmi
antetli kâğıda yazıp bunları IIE-SRF’ye doğrudan srf@iie.org adresine yollamalıdır.]

7. Doktora diplomanızın veya alanınızda ki en ileri diplomanın bir kopyası.

8. En son yazdığınız veya yayınladığınız araştırmalarınızın örnekleri.

9. Çalışmalarınıza ev sahipliği yapabilecek akredite edilmiş yüksek öğrenim kurumlarından
bir mektup. Bu madde zorunlu değildir.

Uygunluk konusunda ön değerlendirme talep etmek için adaylar, başvuru kapak sayfasını, güncel
bir CV, akademik ve kişisel beyan belgesi sunabilir.

Baden-Württemberg Baskı Gören Akademisyenler Fonu’na ilgi duyan adaylar başvuru
materyallerine gösterdikleri ilgiyi belirtmelidir.

Başvuru incelemesi sürecinde, IIE-SRF her
başvuru sahibinin Baden-Württemberg Baskı Gören Akademisyenler Fonu için uygunluğunu
değerlendirecek ve her bir uygun aday aşağıda ki şartlar içinde incelenecektir:
(a) başvuranın programa olan ilgisi ve
(b) Baden Württemberg Fonu Seçme Komitesine aday olma ihtimali.

Lütfen tüm başvuru materyallerini e-posta (tercih edilen), faks veya posta yoluyla gönderin.
Posta şu adrese gönderilebilir:
Scholar Rescue Fund
Institute of International Education
809 United Nations Plaza
New York, New York 10017-3580
USA
Tel: (USA) +1-212-205-6486
Fax: (USA) +1-212-205-6425

E-mail: srf@iie.org

Başvuru Tarihleri

Başvurular yıl boyunca herhangi bir zamanda kabul edilir ve başvuru şartlarına uygun başvurular
IIE-SRF Seçici Komitesi tarafından üçer aylık dönemler itibarıyla incelenir.
IIE-SRF yardımı için yüksek talep olması nedeniyle, programın minimum uygunluk şartlarını
yerine getiren tüm adaylara burs desteği verilememektedir.

Başvuru İncelemesi
Başvuru işlemi sırasında, IIE-SRF, akademisyenin başvuru materyallerinin kapsamlı bir
incelemesini yapar ve başvuranın referans aldığı bireyler dahil, menşe ülke hakkındaki bağımsız
uzmanlar veya bildirilen tehdidin ayrıntıları gibi diğer kaynaklarla temasa geçebilir. IIE-SRF
başvuru sürecinin hem akademik geçmişe hem de kişisel duruma ilişkin ek bilgi taleplerini
içerebileceğini lütfen unutmayın.

IIE-SRF’ye yapılan başvuruların, başvuranın açık izni olmaksızın IIE-SRF programının ötesinde
paylaşılmaz ve gizli olduğu kabul edilir. Burs desteği için kabul edilen tüm adayların isimleri,
önemli küresel yaptırımlar, kara para aklama ve kanuni takip listelerinde bulunan bireylerin ve
grupların isimlerini içeren bir veri tabanında taranır.

Sık Sorulan Sorular

Başvuru

Herhangi bir ülkedeki akademisyenler başvurabilir mi?
Evet, herhangi bir ülkeden bir akademisyen başvuruda bulunulabilir.

Herhangi bir akademik alan / disiplinden akademisyen başvurabilir mi?
Evet, herhangi bir akademik alanda / disiplinden akademisyen başvuruda bulunabilir.

Ne tür tehditler geçerlidir?
Bir akademisyenin akademik çalışmalarına, kimliğine veya inancına bağlı herhangi bir baskı
veya şiddet tehdit sayılır ve geçerlidir. Bu, göz korkutma, taciz, baskı, sansür, haksız ceza veya
bir akademisyenin çalışmasından dolayı gördüğü şiddet ve/veya akademisyenin temel insan
haklarını kullanmasının engellenmesini içerebilir. IIE-SRF, bir ülkenin veya bölgenin tüm
nüfusunu etkileyen genel güvensizlik, istikrarsızlık veya iç çatışmalara maruz kalan
akademisyenlere sınırlı sayıda destek de sağlayabilir.

Ne tür akademik eğitim veya deneyim gereklidir?
Profesörler, uzman araştırmacılar ve kamu aydınları hak kazanabilir. Akredite edilmiş yüksek
öğrenim kurumlarında akademisyen olarak çalışan ve seçildiğinde ülkesine ve / veya ev sahibi
ülkedeki veya bölgedeki bilim topluluğuna fayda sağlayacak doktora veya alanlarında ki en
yüksek dereceye sahip akademisyenler tercih edilir.

Öğrenciler başvurabilir mi?
Hayır, IIE-SRF, çalışmalarına devam etmek için mali destek isteyen öğrencilere doktora da dahil
olmak üzere burs vermez.

IIE-SRF doktora sonrası eğitimi destekliyor mu?
IIE-SRF, eğitime devam niteliğinde ki programlar için destek sağlamaz.

Bir akademisyenin yayın listesi gerekli midir?
Başvuru sahibinin yayınlarının kalitesi ve kapsamı başvurusunun incelemesi sırasında önemli
faktörlerdendir.

İngilizce yeterliliği gerekiyor mu?
Hayır, başvuranlar İngilizce konuşmak zorunda değildir. Fakat, ev sahibi ülkenin veya kurumun
dilinde yeterli olanlar tercih edildiğinden, bir akademisyenin dil yeterliliği, burs yeri yerleştirme
imkânlarını etkileyecektir. Gerektiğinde, burs yılı öncesinde veya sırasında İngilizce dil eğitimi
sağlanma ihtimali olabilir.

Bir akademisyenin yasal oturum veya göçmenlik statüsü başvuru kabulünde önemli bir
faktör müdür?
Hayır, bir akademisyen yasal oturum veya göçmen statüsünden bağımsız olarak desteklenebilir;
ancak, bir akademisyen, kendi ülkesinin dışındaki güvenli bir ülkede yasal statüye sahipse, bu,
akademisyenin içinde bulunduğu “tehdidin aciliyeti” değerlendirmesini etkileyebilir. Destek
döneminde, bir akademisyen ev sahipliği yapan ülkesinde çalışmak için uygun yasal veya
göçmenlik statüsünü edinmelidir.

Bir akademisyen herhangi bir yerden başvurabilir mi?
Evet, herhangi bir yerden başvuruda bulunulabilir. Öncelik, acil güvenlik tehditlerine maruz
kalan başvuru sahiplerine verilir.

Geçerli seyahat belgeleri bulunmayanlar başvuru yapabilir mi?
Evet, geçerli seyahat belgelerinden yoksun olanlarda IIE-SRF bursuna başvurabilirler. Bununla
birlikte, IIE-SRF bu kişilere kendi ülkelerinden çıkmaları için yardımcı olamıyor. Bazı
durumlarda IIE-SRF, ev sahibi kurumlarla bağlantıya geçip, bursiyer geçerli seyahat belgeleri
alana kadar, beklemeleri için çalışabilir.

IIE-SRF, bir başvuranın ülkesinden ayrıldığı süreyi dikkate alıyor mu?
Destek için mevcut kaynaklar sınırlı olduğundan, yerinden edilmiş veya iki yıldan az süredir
ülkesinden ayrılmış olan adaylara öncelik verilmektedir.

İnceleme ve Seçme

İnceleme süreci nedir?
Başvuru incelemesi sırasında, IIE-SRF, akademisyenin başvuru materyallerinin kapsamlı bir
incelemesini yapar. İnceleme sırasında ülkeyi bilen bağımsız uzmanlarla veya bildirilen tehdidin
ayrıntıları ile ilgili diğer kaynaklarla bağlantı kurabilir. Burs desteği için olumlu düşünülen tüm
adayların isimleri, önemli küresel yaptırımlar, kara para aklama ve kanuni takip listelerinde
bulunan bireylerin ve grupların isimlerini içeren bir veri tabanında taranır.

Seçme süreci nedir?
İlk inceleme süreci tamamlandıktan sonra, seçilen adayların dosyaları, destek ile ilgili nihai
kararları veren IIE-SRF Seçme Komitesine sunulmaktadır. Komite yılda en az dört defa toplanır
ve gerektiğinde acil olarak toplanabilir.

Burs ve Yerleştirme

IIE-SRF bursu neler içerir?
IIE-SRF bursu, maddi destek, mesleki gelişim yardımı ve akademisyenlerin (genellikle aileleri
ile birlikte) ev sahibi ülke ve kurum ortamına adapte olmalarında yardımcı olacak kaynaklar
sağlar. IIE-SRF, bursiyerlerle çalışarak güvenli yerlerde uygun ev sahibi kurumları belirler.
Uygun bir ev sahibi kurum bulunduktan sonra, IIE-SRF, akademisyenin ev sahibi ülkeye
taşınmasına ve ayrıca vize alımında, seyahat ve varış gibi konularda yardımcı olur. Genellikle
ana kampüs ve / veya gönüllü kuruluşlarla koordineli olarak sağlanan ek destek hizmetleri
şunları içerebilir: acil durum fonları; sağlık sigortası, ücretsiz İngilizce dil kursları; konferans
veya başka bir kurumda ders verme katılımı için kaynak sağlama ve akademik danışmanlık.
Mümkün olduğunca, IIE-SRF, burs döneminden sonra da akademisyenlerin çalışmalarını
sürdürmelerine yardımcı olmaya çalışmaktadır.

IIE-SRF burs miktarı nedir?
IIE-SRF bursu, bir yıl için (ikinci bir yılda yenilenebilir) 25.000 ABD Dolarına kadar bir tutarı
içerir. Ayrıca bireysel sağlık sigortası sağlanır. Nihai burs miktarı, ev sahibi kurumun konumu,
yaşama maliyeti ve ev sahibi kurumun diğer kaynaklarının katkıları gibi çeşitli faktörlere
bağlıdır. IIE-SRF ev sahibi kurumun, IIE-SRF bursuna eşit veya bundan büyük bir mali destek
sağlanmasını gerektirir. Bu destek genellikle maaş veya konut, havaalanı ücreti ve yemek
programları gibi doğrudan finansman şeklinde verilir. Benzer katkılar- ofis alanı, bilgisayarlar,
dil veya diğer eğitim ücretleri gibi komple bir destek paketi için teşvik edilmekle birlikte eşlenen
katkının bir parçası olarak nitelendirilmemektedir. Yaşam maliyetinin daha düşük olduğu ve
fonlama şartının yasak olduğu ev sahibi ülkelerde, IIE-SRF ev sahibi fon gereksiniminden bazı
durumlarda feragat edebilir.

Hangi kurumlar akademisyenlere ev sahipliği yapabilir?
Akademisyenin çalışmasını desteklemek için IIE-SRF ile ortaklık kurabilen herhangi bir
üniversite, araştırma merkezi, düşünce kuruluşu veya müze gibi yüksek öğrenim ve araştırma
kurumları. IIE-SRF tüm ev sahipliği yapmak isteyen kurumları onaylar.

Ev sahibi kurumlar nasıl belirlenir?
Ev sahibi kurumlar, burs onaylanmadan önce veya onaylandıktan sonra IIE-SRF veya IIE-SRF
bursiyeri tarafından belirlenir. Ayrıca kurumlar kendileri bir akademisyen için başvuruda
bulunabilir veya IIE-SRF ortaklığına ilgi duyduklarını belirtebilir. Bir IIE-SRF bursiyeri
akademik çalışmalarını güvenle devam ettirebildiği sürece herhangi bir coğrafi sınırlama yoktur.
Ev sahibi kurum, bursiyerin ve ev sahibi kurumun tercihlerine, öğretim dilinin, çalışma alanının
ve coğrafi bölgenin uygunluğuna göre belirlenir. Herhangi bir ev sahibi kurumun konumu
akademisyenin (i) önemli bir akademik katkıda bulunma, (ii) ana ülkeye veya bölgeye geri
dönme ve (iii) burs sonrası ayni kurumda devam etme veya başka bir akademik pozisyon bulma
olasılığını etkiler.

Ev sahibi kurumun sorumlulukları nelerdir?
 Gelecek olan akademisyeni uygun bölüme yerleştirmek, danışmanları, ziyaretin başlangıç
ve bitiş tarihlerini, maaş ve yardımları, konut ve ulaşım bilgilerini ve diğer hizmetleri
ayarlamak; gerekirse uygun vize statüsünü düzenlemek;

 •  Bursiyer icin ayrilan IIE-SRF burs desteğini alıp kalanını tamamlamak;
 •  IIE-SRF ve ev sahibi kurumun burslarını ödemek ve herhangi bir idari masraf veya genel
  giderlerden muaf tutmak;
 •  IIE-SRF’ye ve bursiyere ödemelerin bir takvimini sağlamak;
 •  Vergi gereksinimleriyle ilgili tüm sorumlulukları, bursun tüm yönleriyle ilgili olarak
  üstlenmek.

Ev sahibi kurumun destek miktarı nedir?
25,000 ABD doları olan IIE-SRF bursu genellikle eşit veya bundan büyük mali destek ile
eşleştirilir. Bu destek genellikle maaş veya konut, havaalanı ücreti ve yemek programları gibi
doğrudan finansman şeklinde verilir. Benzer katkılar- ofis alanı, bilgisayarlar, dil veya diğer
eğitim ücretleri gibi komple bir destek paketi için teşvik edilmekle birlikte eşlenen katkının bir
parçası olarak nitelendirilmemektedir. Gerekli katkıyı sunacak mali kaynakları bulunmayan
kurumlar, bu şartın vaka-bazında incelenerek feragat edilmesini talep edebilir.

Burs süresi ne kadardır?
IIE-SRF burs dönemi genellikle 9 ila 12 ay arasında değişir. Burs dönemi ev sahibi kurum ve
bursiyerlerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. Bursiyer bir yıl ek burs yenileme başvurusunda
bulunabilirler.

Burs fonları nasıl verilir?
Burs fonu genellikle ev sahibi kuruma gönderilir ve maaş şeklinde ödenir. Nadiren, ev sahibi
kurumun ödeme yapmadığı durumda, IIE-SRF, bursiyer ve ev sahibi kurumla birlikte alternatif
yöntemlerle ödeme yapabilir.

Burs ödeme planı nasıldır?
Ev sahibi kurum ödemeyi kurum için en kolay olacak şekilde ödeyebilir. Ödemeler genellikle
eşit parçalarda burs donemi boyunca dağıtılır. Mümkünse, ilk ödemede daha büyük bir
yüzdeliğin sağlanması, genellikle daire için bir depozito / peşin kira, mobilya satın alma ve diğer
maliyetleri içeren taşınma maliyetlerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Ev sahibi kurumun destek eşleştirme gereksiniminin amacı nedir?
Eşleştirme desteği, ev sahibi kurumdan bir taahhüdü teşvik eder ve daha fazla akademisyene
yardım sağlamak için IIE-SRF’nin kaynaklarını genişletir. Ev sahibi kurumdan ve IIE-SRF’den
alınan ortak destek, mütevazi fakat rahat bir yaşamın masraflarını karşılar.

IIE-SRF’nin eşlenen desteği yükseltmek için herhangi bir önerisi var mı?
Eşleştirme fonları genellikle bir departmandan veya kurumsal destek kombinasyonu tarafından
tahsis edilir. Bazen, ek destek için yerel kaynaklara da başvurulmaktadır.

Hangi kurumlar IIE-SRF bursiyerlerine ev sahipliği yaptı?
Şimdiye kadar IIE-SRF ortak kurumlarinin bir listesi için ev sahibi kurumlar sayfasını ziyaret
edin.

Ev sahibi kurum

Ev sahibi kurumdaki IIE-SRF bursiyerinden neler bekleniyor?
Bursiyerin akademik faaliyetleri ev sahibi kurumun ve bursiyerin ihtiyaçlarına bağlıdır. IIE-SRF
bursiyerleri ders verir; araştırma yapar, konferanslara ve seminerlere katılır. Ayrıca kampüs
çapında veya lokal topluluklara katkıda bulunur.

Seyahat ve uçak masraflarını kim ödemektedir?
Ev sahibi kuruma gidişle ilgili masraflar genellikle bursiyerin bursundan veya kişisel fonlarından
gelir. Bursiyer, kendi seyahatini düzenleyebilir veya IIE’nin sözleşmeli seyahat acentesiyle
çalışabilir.

J-1 vize başvurusunun ön şartı olan SEVIS ücretini kim öder? (Diğer ülkelerin vize
ücretleri benzer şekilde değerlendirilir.)

Çoğu durumda, ev sahibi kurum masrafı karşılar. Bu mümkün değilse, ücret bursiyerin IIE-SRF
bursundan ödenir.

Bursiyer ailesini getirebilir mi?
Her bursiyerin bireysel koşulları, ailesinin burs sırasında yanında olup olmayacağını belirler. IIESRF deneyiminde, birçok bursiyere aileleri eşlik ediyor.

Bursiyer burs döneminde seyahat edebilir mi?
Birçok bursiyer, akademik konferanslar veya arkadaş ve meslektaşları ziyaret etmek için seyahat
eder. Konferans masrafları genellikle ev sahibi kurum tarafından ödenir.

Kaynak: www.scholarrescuefund.org

Twitter Hesabı: tw/ScholarRescue

Share.

Comments are closed.